SNF vill ha lag på förnybart bilbränsle

Naturskyddsföreningen anser att det bör vara lag på att en viss del av bränslet till bilar ska vara förnybart. Man vill också att regeringen inför handel med utsläpsrätter för transportsektorn.

SNF föreslår också att det är avståndet som ska avgöra reseavdraget för resor till jobbet, det skulle gynna det billigaste färdmedlet.

Dessutom vill SNF att elbolagen tilldelas vita certifikat, så kallade negawatt, för att stimulera energieffektivisering och på så sätt reducera energianvändningen.