Uttalande om homo-adoptioner till rätten

Tingsrätten i Umeå tar upp fallet med två homosexuella par som har anmält Umeå kommun till homo-ombudsmannen. Det handlar om att en ledamot i socialnämnden yttrat sig emot att homosexuella skulle få adoptera sin partners biologiska barn.
(SR Västerbotten)