Thomas Bodström kritisk till utredning

Det behövs ingen fristående myndighet för utredning av brottsmisstänkta poliser, men däremot en ny enhet inom polisen. Det föreslås i en utredning som presenteras på onsdag.

Tidigare justitieministern Thomas Bodström som var den som tog initiativ till en utredning om en ny myndighet för att utreda polisbrott är kritisk idag.

– Jag delar inte utredningens uppfattning utan jag anser att det ska vara en myndighet, men självklart har utredaren rätt att framföra sin uppfattning, säger Bodström.

Hur kommer du att jobba vidare med detta?

– Jag kommer att driva frågan vidare i riksdagen och hoppas att få ett sådant stöd för den att vi på nytt kan göra ett försök med att få en sådan här myndighet.

Utredningen skulle föreslå hur en ny, fristående myndighet skulle kunna utformas.

Många nackdelar
I stället anses nackdelarna för många och det föreslås en ny enhet inom polisen som har ett samlat ansvar för utredningar av poliser som misstänks för brott. I dag sker det arbetet på flera olika platser i landet.

En av orsakerna till att en egen myndighet inte föreslås är att den i alla fall skulle vara beroende av polis och åklagare. Men fortfarande skulle det vara åklagaren som leder själva utredningen.

Thomas Bodström menar att en egen myndighet skulle kunna öka allmänhetens förtroende för utredningar av brottsmisstänkta poliser.

Polisförbundet välkomnar förslaget
Men på Polisförbundet tycker man inte det finns behov av en egen myndighet och välkomnar att det nu istället föreslås fortsätta som i dag, men med tydligare organisation.

– Flera myndigheter har redan fristående enheter och om man kopplar loss dem tydligare från själva myndigheten, men administeras därunder, tror jag inte att det har någon större betydelse utan det kommer att bedrivas på ett bra sätt, säger Polisförbundets förbundsordförande Jan Karlsen.

Justitieminister Beatrice Ask vill inte kommentera förslaget förrän det läggs fram på onsdag.

Lotta Myhrén
lotta.myhren@sr.se