Standard & Poor’s ger Sverige toppbetyg

Regeringen har ju fått dåliga siffror i opinionen den senaste tiden men på måndagen kom ett lite gladare besked. Det är kreditvärdighetsinstitutet Standard & Poor’s som ger Sverige toppbetyg, inte minst för den kurs som regeringen styrt in landet på.

– Vi tycker att kursen är helt riktig. Vi tycker att regeringen fokuserar på en väldigt viktig fråga, det vill säga att öka sysselsättningen. Det behöver Sveriges ekonomi på längre sikt, säger Louise Lundberg, kreditanalytiker på Standard & Poor’s.

Med betyget ”trippel A” behåller den svenska staten det högsta betyget för kreditvärdighet.

Utlandsaffärerna går bra
Det som får beröm är bland annat att den offentliga sektorns skuldsättning sjunker snabbt och att Sverige kan uppvisa stora bytesbalansöverskott, med andra ord att Sveriges affärer med utlandet går med kraftigt plus.

Men det finns svagheter i svensk ekonomi, enligt Standard & Poor’s. Det gäller bland annat det höga skattetrycket och den stora offentliga sektorn.

– Vi bedömer att den finansiella flexibiliteten är relativt låg och det gäller i första hand den offentliga sektorn, vars andel av BNP är väldigt hög. Det betyder att den svenska regeringen vid en ekonomisk kris inte har samma möjligheter att öka skatteintäkterna. Man har redan höga skattesatser och man har breda skattebaser, så man har inte samma flexibilitet som man kanske skulle önska vid en ekonomisk kris, säger Louise Lundberg.

Allt äldre befolkning
En allt äldre befolkning är ett annat långsiktigt problem. Det handlar om kraftigt ökade kostnader för pensionsutbetalningar och ökat vårdbehov, samtidigt som det ser ut att bli personalbrist inom vården.

Men just nu ser det i alla fall ganska bra ut för kommuner och landsting, säger Carl Nyreröd, analytiker av offentlig sektor vid Standard & Poor’s.

– I regel uppvisar kommuner och landsting ett resultat som överträffar deras budget. Vi kan också se att skattesatsen för första gången på flera år har sänkts genomsnittligt under 2006 och med våra kontakter inom kommunsektorn vet vi att det kommer successiva skattsänkningar framöver, säger han.

Sören Granath
soren.granath@sr.se