Ryska protester mot anti-robotsystem

Det anti-robotsystem som USA planerar att bygga upp i Polen och Tjeckien är inte riktat mot Ryssland. Det säger amerikanska UD med direkt adress till Moskva som har protesterat mot planerna.

Det är tio antirobotraketer byggda av Boeing som USA vill placera ut i Centraleuropa tillsammans med en radaranläggning.

Den officiella motiveringen är att de ska kunna skjuta ner missiler från Iran eller Nordkorea och de är det senaste inslaget i USA:s satsning på ett så kallat missilförsvar.

Försöker lugna Ryssland
USA:s utrikesdepartement, State Department, försöker idag lugna Ryssland som protesterat och säger att raketramperna i Centraleuropa inte är ett hot mot Ryssland. Även om de inte är avsedda för deras robotar befarar man dock i Moskva att resultatet kan bli att den ryska avskräckningsförmågan minskar. Frågan är vad Ryssland gör då.

De amerikanska planerna på ett missilförsvar har alltid varit kontroversiella och kritiker har hela tiden hävdat att de riskerar att leda till kapprustning. Men till exempel Nordkoreas missiltester i somras gav anhängarna förnyade argument.

Hittills finns två baser
USA har hittills byggt upp två baser för sitt missilförsvar, i Kalifornien och Alaska. Centraleuropa skulle bli den tredje.

Missilförsvaret har i mångt och mycket varit ett skötebarn för den tidigare försvarsministern Donald Rumsfeld så det fanns frågetecken vad som skulle ske med det när han avgick. Hans efterträdare Robert Gates har markerat att han stöder projektet så uppbyggnaden fortsätter.

Sten Sjöström, New York
sten.sjostrom@sr.se