Lärare föreslås få beslagta elevs mobil

Rektor och lärarna i skolan ska få rätt att beslagta bland annat elevers mobiltelefoner, detta enligt ett förslag till ny lag som regeringen skickat till lagrådet för granskning.

Lagen ska gälla föremål som används störande och enligt skolminister Jan Björklund kan det vara störande även om en telefon utan ljudsignal tar emot ett skrivet sms-meddelande.

– Om det stör undervisningen och det räcker ju att det stör den eleven som tar emot sms:et för att det ska störande. Till sist är det läraren som ska avgöra när man vill använda den här befogenheten, säger Jan Björklund.

Men är det inte viktigt att lagen är lika för alla? Kan läraren i klassrummet avgöra det?

– Ja, läraren avgör om det är störande eller inte.

Idag finns inget lagligt stöd för lärare och skolor att beslagta eller ta hand om elevers mobiltelefoner. För att skapa ordning vill regeringen att lärare och rektor - ingen annan - ska få beslagta föremål som används störande för skolverksamheten, som det står i lagtexten.

Läraren avgör
Läraren ska avgöra när verksamheten störs. Enligt skolministern räcker det med att en enda elev stör sig själv.

Frågan är vad som händer om en elev vägrar att lämna ifrån sig mobilen. Enligt förslaget bör läraren få ta telefonen från en elevs hand, men det påpekas noga att läraren inte får ta till något rättsvidrigt våld, tvång eller hot. Elevernas kläder eller väskor får heller inte sökas igenom. Istället får man tillkalla rektorn, säger Jan Björklund.

– Man får tillkalla rektor, man får göra andra saker men det finns ingen rätt för en lärare att med våld ta de här föremålen, säger skolministern.

Sveriges Elevråd är emot förslaget
Sveriges Elevråd, Svea, är emot förslaget och ifrågasätter om lärarna vid sidan av polisen är redo att beslagta privat egendom baserat på subjektivt tyckande.

– Jag tycker inte att det är okej att de tar telefonen från oss.

– Jag tycker att man kan behöva mobilen ifall någonting händer. Min mamma är sjukskriven så man vet aldrig vad som händer, säger Teuta Sadiku och Amanda Johansson, elever i Gustav Adolfskolan i Landskrona.

Upplever du att mobiler är störande i klassrummet?

– Nej, det tycker jag inte. Jag har min mobil på ljudlös, så jag stör inte med min mobil.

Tona Ishaq, SR Malmö
tona.ishaq@sr.se

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se