Målet om jobb åt 80 procent inom räckhåll

Målet att 80 procent av alla svenskar i arbetsför ålder ska ha ett jobb är inom räckhåll. Det var den gamla regeringen som satte upp målet. Enligt Tord Strannefors, som är analyschef på Ams, är det troligt att målet nås.

– Enligt vår prognos ligger man väldigt nära 80-procentsmålet vid slutet av 2007, säger Tord Strannefors.

Den svenska ekonomin går på högvarv och allt fler både söker och får jobb. Finansminister Anders Borg sa i Ekots lördagsintervju häromdagen att han tror på att det kommer att skapas mellan 200 000 och 300 000 nya arbetstillfällen i Sverige under den här mandatperioden.

Översatt till sysselsättningsgrad bedömer Ams att det leder till att 80-procentsmålet till och med överträffas om tillväxten fortsätter i samma takt.

Varnar för rekryteringsproblem
Ams ser rentav också de första tecknen på att den höga tillväxten kan leda till bekymmer.

– Det är ju att den här utvecklingen går för snabbt. Det kan innebära att rekryteringsproblemen tilltar, och det är ju faktiskt en utveckling som vi ser har påbörjats. Det innebär ju att det blir ett viktigt argument för riksbanken att höja sin styrränta. Det in sin tur har ju en avkylande effekt på arbetsmarknaden, säger Tord Strannefors.

”Det finns jobb”
En grupp som nu i stor utsträckning söker sig ut på arbetsmarknaden och också får jobb är högskolestudenter som i vissa fall har valt att fortsätta studera i väntan på bättre tider.

Elin Bäckström och Anders Westlund läser vid Stockholms universitet, och båda känner av suget efter arbetskraft.

– Det finns jobb. Inom vissa branscher är det svårt att hitta, men in allmänhet finns det jobb om man vill ha det, säger Elin Bäckström.

– Man ser väl lite att det börjar hända lite på arbetsmarknaden. Det är ju jättekul att man för en gångs skull tajmade rätt. Det var betydligt tuffare för de andra, som gick ut kring 2002, vid it-kraschen och så vidare. Så det ser betydligt bättre ut idag, men det är ju fortfarande svårt att få de mest attraktiva tjänsterna, säger Anders Westlund.

Jakt på studenter
Från företagen märks det att de i dag är mycket intresserade av att fånga upp studenterna, det säger Mikael Jungqvist, som är verksamhetsansvarig för Arbetsforum Career Center på Stockholms universitet.

– De kontaktar oss mycket oftare än tidigare, och hör av sig till oss och vill komma ut och rekrytera. Sedan drygt ett halvår eller i våras någon gång tycker jag att de har blivit mycket fler, säger Mikael Jungqvist.

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se