Tusentals lämnar akademikernas a-kassa

10 000 personer kan vara på att lämna akademikernas a-kassa, AEA. Siffran bygger på månadsavgifterna som skulle ha betalats in december.

Nedgången är ungefär tre större än vad den brukar vara i slutet av ett år, säger Anders Edvard, kassaföreståndare på AEA.

– Det är ganska förväntat, säger Anders Edvard.

Varför då?

– Det regeringen bjuder upp till, det är ju ett friår från a-kassan för dem som inte måste. Obligatoriet kommer ju inte nu. Då passar folk på, kan man säga.

De som lämnar a-kassan är framför allt personer som bara har något år eller drygt så kvar till pensionen, Anders Edvard pekar på vad han kallar gruppen 63 plus, och som dessutom kanske inte känner någon direkt oro för att bli uppsagda det närmaste året, särskilt med tanke på högkonjunktur och sjunkande arbetslöshet.

Hårdare krav
Utöver 63 plus-effekten kan det vara ytterligare ett par faktorer som bidrar till att fler än vanligt just nu går ur a-kassan. Från årsskiftet är kraven hårdare för att kvalificera sig för att få ersättning från a-kassan. Dels därför att det krävs minst sex månaders sammanhängande arbete på 80 procent, något som kan bidra till att studenter överger a-kassan. Dels har tiden det går att vara sjukskriven blivit kortare.

Men det här är marginaleffekter, tror Anders Edvard. Vad det handlar om är höjda avgifter och en ålderseffekt som kan komma att slå igenom även på många andra a-kassor.

– Det är jag fullständigt övertygad om. Är du trygg på arbetsmarknaden, 64 år och vet att du inte behöver betala, då gör du inte det. Vi höjer med 150 kronor, och kan man spara en tusenlapp som inte är avdragsgill, då gör man det, säger Anders Edvard.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se