Bostadsort styr asylmottagning

Trots att Migrationsverket enligt lagen ska ge alla samma hjälp behandlas asylsökande på olika sätt beroende på var i landet de bor. Det visar Migrationsverkets egen granskning.

– Så ska det inte vara, utan en asylsökande ska veta att han får ungefär samma bedömning om han har likartade skäl för sin ansökan oavsett var han finns i landet, säger Anna Wessel, kvalitetsexpert som har hållit i utredningen.

Efter flera skandalartade avslöjanden, bland annat av hur personalen firat en avvisning med champagne, försöker Migrationsverket förbättra bemötandet av de asylsökande.

Granskade hjälpen
Myndigheten har nu gått igenom vilken hjälp asylsökande får på de olika mottagningsenheterna runt om i landet. Genomgången visar att asylsökande behandlas olika beroende på var i landet de bor.

Mottagningsenheterna har till exempel olika sätt att ge information om förmåner som sjukvård och ersättning. Enheterna gör också olika bedömningar om när en sjuk eller funktionshindrad asylsökande ska få hjälp i hemmet och enheterna är olika hårda när det gäller att sänka dagsersättningen då en asylsökande inte samarbetar eller uteblir från möten.

Föreslår bättre samordning
Enligt Migrationsverkets utredning beror olikheterna bland annat på att lagen är otydlig och att Migrationsverket saknar samordning mellan enheterna. Och just bättre samordning är en av åtgärderna som utredningen föreslår.

I samband skandalerna har etiken hos personalen på Migrationsverket ifrågasatts.

Utredaren Anna Wessel vill personalen får fortlöpande utbildning om etik och bemötande, men ser inga tydliga brister idag.

– Där har vi inte funnit något generellt problem i organisationen, men däremot blir effekten för de sökande sådan att det kan upplevas som olika förhållningssätt när det finns olikheter i bedömningarna i myndighetsutövningen, säger Anna Wessel.

Daniel Sundbaum
daniel.sundbaum@sr.se