Slakterichefer åtalas för miljöbrott

I Kalmar åtalas två chefer för slakteriet KLS för miljöbrott. Orsaken är att KLS för fem år sedan släppte ut avloppet från slakteridriften direkt i kommunens avloppsreningsverk, vilket slog ut reningsprocessen. Giftiga ämnen spreds sedan i Kalmarsund. (SR Kalmar)