Skogsfastigheter dyrare trots stormar

Priset på svenska skogsfastigheter nådde rekordnivåer år 2006. Snittpriserna ökade med 17 procent jämfört med året före.

Enligt LRF-konsult är skogsägarna optimistiska om framtiden - både när det gäller virkespriserna och priset på skogsfastigheter.

Mest ökade priserna i södra Sverige i ett område från Skåne till Västergötland.

Stormen Per fällde tolv miljoner kubikmeter skog jämfört med Gudrun, som fällde 75 miljoner kubikmeter

Trots de senaste årens stormar, har virkespriserna stigit.