Halva New Orleans befolkning har inte återvänt

Fortfarande har mindre än hälften av invånarna i New Orleans återvänt till staden efter översvämningen för snart ett och ett halvt år sedan. Och som det nu börjar se ut kommer staden aldrig att återhämta sig efter orkanen Katrina.

Det var den 29 augusti 2005 som orkanen svepte in över New Orleans och så snart omfattningen av katastrofen stod klar så började man ställa sig frågan om New Orleans verkligen skulle kunna komma tillbaka.

Riskerar förlora halva befolkningen
Svaret är att staden för gott, som det verkar, har förlorat halva sin befolkning, den fattigare halvan. De vidsträckta, rikare förortsområdena runt New Orleans däremot drabbades inte lika hårt och där har de allra flesta återvänt.

Före orkanen Katrina hade själva staden New Orleans ungefär 450 000 invånare. Alla bedömningar av hur många som finns där nu är fortfarande osäkra men enligt tidningen New York Times har mindre än hälften kommit tillbaka och så många fler väntas det inte bli. Man kan nu bara räkna med ytterligare några tio tusen.

Färre billiga bostäder byggs
En mindre förklaring till befolkningsnedgången är att det byggts mycket få nya billiga bostäder. Ska man tro ekonomer, handlar det dock mer om att staden länge varit på dekis och orkanen påskyndade något som varit på gång länge.

1960 hade New Orleans 630 000 invånare men på 45 år försvann sedan nästan 200 000 invånare till följd av den dåliga ekonomiska utvecklingen. Även före orkanen låg arbetslösheten och fattigdomen skyhögt över vad som rådde i övriga USA. Det är de människorna som nu inte kommit tillbaka eftersom de inte har något att komma tillbaka till.

Kan påverka demografin
Ur strikt ekonomisk synpunkt kan det ses som något positivt eftersom det är lättare att hitta arbete på andra platser i USA, men säg det till dem som kanske bott hela sitt liv i New Orleans. Stadens själ och kultur hotar därmed också att försvinna.

Det påverkar även befolkningssammansättningen eftersom det till allra största delen är de svarta som inte kommer tillbaka. Det kan också ha en politisk effekt beroende på att de fattiga vanligtvis röstat på demokraterna.

Sten Sjöström, New York
sten.sjostrom@sr.se