DO granskar språkförbud på skola

Diskrimineringsombudsmannen, DO, inleder nu en granskning av förbudet mot att använda andra språk än svenska på Gustaf Adolfskolan i Landskrona. Det finns ingen formell anmälan mot skolan utan DO, Katri Linna, gör granskningen på eget initiativ.

– Vad är det som göra att man i överhuvudtaget menar att det här skulle kunna vara ett effektivt sätt att stätta stopp för de problem som skolan tampas med, säger Katri Linna.

Samordnar granskningen
Diskrimineringsombudsmannen skall nu samordna sin granskning av Gustaf Adolfskolans språkregler med Skolverket och jämställdhetsombudsmannen.

Men DO Katri Linnna betonar att i nuläget handlar det inte om en skadeståndsfråga eftersom det förutsätter att en enskild person anser sig diskriminerad.

– Det här handlar mer om att resonera med skolan om det är bra eller dåligt i det läge skolan befinner sig i att ta till den här typen av åtgärder, säger hon.

Ifrågasätter skolans argument
För DO är det viktigt för elevers språkliga utveckling och identitet att de får använda sitt modersmål. För den krisdrabbade skolan var det viktigt att få stopp på hot och trakasserier. Det är ett argument som DO ifrågasätter.

– Inga kränkningar ska tillåtas och då ska de vare sig göras genom kroppsspråk eller genom något annat språk, säger hon.

Men om man använder främmande språk just för att hota och kränka, då är det ju ett rejält faktum?  

– Det är de här frågorna jag vill reda ut med skolan, och höra närmare hur de resonerar.

Lisbeth Månsson är chef för norra skolområdet i Landskrona och säger att man fått positiva reaktioner från både föräldrar och elever om de hårdare regler som införts på skolan och hon tycker att det är bra att diskrimineringsombudsmannen granskar skolans språkregler, men någon diskriminering är det inte frågan om.

– Nej, jag upplever inte att det är diskriminerade eftersom vi inte fokuserar på språket utan på en handling som vi vill ha slut på, nämligen trakasserier och hot, säger hon.

Om DO kommer fram till att det här är diskriminerande, vad gör ni då?

– Då får vi överväga om vi ska förtydliga regelverket på ett annorlunda sätt.

Jens Ericson Ekot i Malmö
jens.ericsson@sr.se