Depressioner dyra för samhället

Depressioner blir allt dyrare för samhället. Kostnaderna har fördubblats på åtta år, från 16 till 33 miljarder kronor.

Ökningen beror framför allt på att sjukskrivningar och förtidspensioneringar har ökat, enligt en ny svensk studie, som ska publiceras i tidskriften European Psychiatry.