Jämo genomför stor lönekartläggning

Just nu pågår den största kartläggningen av jämställdhet bland Sveriges arbetsgivare som någonsin genomförts.

Jämställdhetsombudsmannen, Jämo, har givit 1 200 företag i Sverige i uppdrag att göra lönekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner.

Sammanlagt kommer ungefär en miljon anställdas arbetssituation att kartläggas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Lika lön för lika arbete
Ett av de företag som gör en lönekartläggning är golvtillverkaren Kährs i Nybro.

– Det ska vara lika avsett om det är man eller kvinna. Lika lön för lika arbete, säger Karin Olsson, som är ordermottagare på kundtjänsten.

Men det är inte bara lönen för lika arbete som ska kartläggas i den stora granskning som Jämo nu gör.

Likvärdigt arbete
Också olika yrkeskategorier ska mätas och vägas mot varandra för att man ska komma fram till vad som är ett likvärdigt arbete.

Fortfarande tjänar kvinnor i snitt bara 92 procent av vad männen tjänar, enligt siffror från SCB från 2005.

På Kährs har man redan kunnat se att de som jobbar i kundtjänsten, där de allra flesta är kvinnor, var omotiverat lågt betalda. Och tack vare det har kvinnorna på kundtjänst fått lite extra i lönekuvertet.

Satsar lite med på kvinnor
Milla Dietrichson är personalspecialist på Kährs och har jobbat med lönekartläggningen.

– Vi ville satsa lite mer i lön på de kvinnliga medarbetarna och bromsa löneutvecklingen något för avdelningar där det fanns flest manliga medarbetare, säger hon.

Sigrid Ingesson, SR Kalmar
sigrid.ingesson@sr.se