Kanadensiskt företag förnekar inblandning i Obol

Det kanadensiska bolaget Dundee Securities hävdar nu att man inte har något att göra med det uppmärksammade sponsor- och finansbolaget Obol.

Obol har på sin hemsida hänvisat sina kunder till det kanadensiska bolaget.

Ägarna till Obol har gått under jorden sedan skriverierna om bolaget satte i gång i slutet av förra året.

Både Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten undersöker bolagets verksamhet.