Rekordbelopp till Allmänna Arvsfonden

Allmänna Arvsfonden, som tar hand om tillgångar från dödsbon där arvingar saknas, har fått in ett rekordstort belopp. Drygt 68 miljoner kronor kommer från en 86-årig man som avled i ett mindre samhälle några mil utanför Umeå 2005.

Mannens hem beskrivs som enklast tänkbara av lokala medier. Själv levde han ett enkelt liv men han visade ofta stort intresse för börsnoteringarna i radion.