Sida flyttar till Gotland

Biståndsorganet Sida flyttar verksamhet till Gotland. Det gäller 30 tjänster, främst administrativa, som flyttar från Stockholm till Visby. Flytten är en del i den förra regeringens utlokalisering av myndigheter som ersättning för försvarsjobb som försvann. (SR Gotland)