"Det ska löna sig att åka kollektivt"

Kollektivåkandet är inte större idag än var det var för 20 år sedan. Detta beror bland annat på att biljettpriserna för kollektivtrafiken har ökat betydligt mer än vad bensinpriset gjort under samma period. Miljöminister Andreas Carlgren vill att det i framtiden ska löna sig att åka kollektivt.

– Det kommer förstås inte att gå på en kafferast att vända utvecklingen och få den rätt. Jag skulle vilja inleda en stegvis reformering som innebär att vi verkligen låter de olika trafikslagen betala sina miljökostnader. Det ser jag som en väg att börja rätta till det så att stegvis billigare att åka kollektivt än att åka bil med den sorts utsläpp som förstör klimatet, säger miljöministern.

Biljettpris jämförs med bensinpris
De senaste tio åren har kollektivresandet visserligen ökat men fortfarande åks det inte fler kollektivt idag än vad det gjordes 1985. En förklaring är att biljettpriserna inom kollektivtrafiken stigit betydligt mer vad än bensinpriset har gjort. Det här visar en ny trafikrapport som finansierats av statliga Vinova.

I Jönköping lade man för några år sedan om kollektivtrafiken. Det finns nu flera så kallade stomlinjer med tiominuterstrafik. Bussarna har egna filer som har företräde i korsningar för att få upp tempot. Det har lett till en tydlig passagerarökning, enligt länstrafiken.

”Nästan som att bo i storstad”
– Det fungerar rätt bra. Det är nästan som att bo i en storstad. Jag tycker att det är hyfsat bra, säger Lennart Hellström som tar bussen tre gånger i veckan.

Nu kommer bussen här. Vad tycker du om busstrafiken?

– Jag har inga klagomål, säger Ann Jonsson.

Om du får välja mellan bilen och bussen?

– Jag väljer bussen. Jag kan bara jämföra med Göteborg, som jag kommer ifrån, där går det lite långsammare med spårvagnarna. Jag tycker att det fungerar bra i Jönköping, säger hon.

Miljöminister Andreas Carlgren vill få fler att välja kollektivtrafiken, men han är inte beredd att ge några besked om vilka åtgärder regeringen tänker sig.

– Det måste man finarbeta med, eftersom man måste ta hänsyn till de som kör miljövänliga bilar. De ska inte få samma kostnader som de som kör med gammaldags bensinbilar.

Det ska bli mer lönsamt att köra miljöbil?

– Ja, jag skulle vilja att det finns sådana styrmedel och det är en av frågorna som man kommer att arbeta med, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se