Risk för konflikter i valrörelsens Nigeria

I Nigeria ökar oron för konflikter inför det kommande valet i vår, då en ny president ska väljas. Valrörelsen är i full gång i detta Afrikas viktiga folk- och oljerikaste land.

Regeringen kämpar i sin valkampanj mot ett politikerförakt efter bland annat upprepade korruptionsskandaler. Presidenten och vicepresidenten har i en maktkamp stämt varandra inför domstol, och missnöjesyttringar som kidnappningar fortsätter.

Större företag i landet har vidtagit åtgärder för att möta eventuella oroligheter när valtemperaturen stiger.

I snart åtta år har president Olusegun Obasanjo styrt landet, som genom ekonomiska och politiska reformer i kombination med en växande ekonomi, främst genom oljan, kämpar för att bli mer tongivande, både i Afrika och i övriga världen.

Men för att den unga demokratins tunna tråd inte ska riskera att brista krävs att den fattiga befolkningen, till skillnad från nu, känner sig delaktig i utvecklingen.

Anders Wennersten
anders.wennersten@sr.se