Miljöstiftelse kräver totalt fosfatförbud

Det behövs ett totalförbud i Sverige för fosfater i tvätt- och rengöringsmedel. Det anser Björn Carlssons forskningsstiftelse för Östersjön, som stöds av Vetenskapsakademin. Det räcker inte med Kemikalieinspektionens förslag om att bara enskilda hushåll, som inte är anslutna till reningsverk, ska förbjudas att använda fosfathaltiga tvättmedel.

Stiftelsen går nu ut med en skrivelse till alla remissinstanser för att försöka påverka deras ställningstagande.

– Just bara för att vi nu har väl utbyggda reningsverk så skulle det innebära att vi inte behöver ett totalförbud anser vi vara en felaktig slutsats, säger stiftelsens vd Katarina Veem.

Inte tillräckligt stor vinst
Kemikalieinspektionen ansåg att miljövinsten inte är tillräckligt stor för att motivera ett totalförbud för fosfat i tvätt- och rengöringsmedel.

Istället föreslog man alltså ett förbud enbart för de omkring 750 000 hushåll med enskilda avlopp, som inte är anslutna till ett reningsverk. Mot det förslaget finns allvarliga praktiska invändningar, anser Katarina Veem.

– Jag skulle nog säga att där är efterlevanden helt enkelt omöjlig att kontrollera. Hur skulle man kunna ta reda på om alla enskilda användare som har enskilda avlopp använder sig av tvättmedel utan fosfat?

Forskning om Östersjöns miljö
Björn Carlssons Östersjöstiftelse bildades 2005 efter en stor donation för att främja forskning och praktiska åtgärder för Östersjöns sargade miljö.

Sverige är näst Polen det land som släpper ut mest fosfor till Östersjön. Cirka 50 ton fosfor om året beräknas härröra från tvättvatten i enskilda avlopp. Och det finns alternativ till fosfater.

– Fosfat är en ändlig resurs och det finns goda ersättningsmedel som man kan använda i tvätt- och diskmedel. Därför skulle man kunna förbjuda det och få god effekt för Östersjön, säger Katarina Veem.

”Argumenten håller inte”
Argumentet att miljövinsten inte skulle vara tillräckligt stor håller inte, anser Östersjöstiftelsen. Det finns miljömål för Östersjön men de har inte uppnåtts. Därför är det motiverat att vidta åtgärder, som utan större kostnader kan förbättra miljön i Östersjön, enligt skrivelsen från Östersjöstiftelsen.

– Varför tillsätta ett ändligt ämne som sedan tas bort i ett reningsverk?

Är inte fosfat från tvättmedel ändå ett ganska litet tillskott till de stora fosfatutsläppen som finns i Östersjön?

– Man kan ju säga något så enkelt som ”många bäckar små...” När det gäller Östersjön har vi en enorm belstning av näringsämnen och det är en principfråga att begränsa tillförseln av de näringsämnena så mycket som möjligt, säger Katarina Veem.

Remisstiden går ut i slutet av februari.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se