Övervakningskameror ger dåliga bilder

De övervakningskameror som butiker och företag har i sina lokaler är ofta av mycket dålig kvalitet. Bilderna som tas går sällan att använda som bevismaterial, efter exempelvis ett inbrott. (SR Kronoberg)