Bush föreslår avdragsgilla sjukvårdsförsäkringar

Hur sjukvården ska betalas börjar bli en allt viktigare politisk fråga i USA. I vissa delstater tas försiktiga steg mot en mer allmän sjukvårdsförsäkring och president George Bush lanserade sitt förslag till avdragsgilla försäkringar i sitt årliga stora tal till kongressen.

USA har ingen allmän sjukvårdsförsäkring, än mindre skattefinansierad sjukvård. De flesta människor får i stället sin försäkring från sin arbetsgivare.

Men det finns stora problem. Kostnaderna skenar och bara i år väntas premierna öka med 10 procent. Många företag börjar få svårt att betala försäkringarna.

47 miljoner saknar försäkring
Det största problemet av allt är att 47 miljoner människor inte har någon sjukvårdsförsäkring över huvud taget. Det var en av de centrala inrikespolitiska frågorna i president George Bushs så kallade State of the union-tal.

– Alla människor måste få tillgång till sjukvård till rimliga priser, sa Bush.

Han presenterade ett förslag som går ut på att de amerikanska medborgarna ska få göra skatteavdrag för sina sjukvårdsförsäkringar, så att de därigenom blir billigare.

Men för de 47 miljoner personer helt utan försäkring får det liten effekt. De har ofta ingen eller låg lön så ett skatteavdrag hjälper inte mycket. Vita husets experter säger att antalet försäkringslösa kommer att minska med bara cirka 3 miljoner.

Enligt Bush ska samhället ansvara för sjukvården bara när det gäller gamla, handikappade och unga. Övriga ska söka sig privata lösningar.

Delstater vill ta ansvar
Men en del delstater börjar nu överväga att ta på sig ett större ansvar så att det mer börjar likna ett allmänt sjukförsäkringssystem. Till exempel Massachussets, Vermont och så Kalifornien där frågan drivs av guvernören och republikanen Arnold Schwarzenegger.

För demokraterna kommer det här bli en mycket viktig fråga inför presidentvalet nästa år. Der huvudkandidat, som det nu ser ut, Hillary Clinton tog upp frågan i sin kampanjstart.

– Vi ska absolut komma fram till ett bättre system så att människor som behöver sjukvård inte förnekas det, säger Clinton.

Ett första steg hon föreslagit är att personer mellan 55 och 65 år ska kunna anslutas till det existerande allmänna sjukförsäkringssystemet för dem som är äldre än 65.

Sten Sjöström, New York
sten.sjostrom@sr.se