Öresundsbron slår nya rekord

Trafiken över Öresundsbron överträffar alla förväntningar när brokonsortiet summerar år 2006. Nu måste de långsiktiga trafikprognoserna göras om.

Den tillförordnade vd:n Kaj Holm är överväldigad.

– Det är fullständigt överväldigande och överraskande kvartal för kvartal hur många bilar det är som har kört över bron. 

60 000 åker över
Varje dag använder 60 000 personer Öresundsbron. Vägtrafiken ökade med 16 procent och tågtrafiken med 17 procent jämfört med året innan.

Allt fler danskar flyttar till Skåne och utgör nu den största gruppen utlänningar som flyttar till Skåne.

Allt fler svenskar får också jobb på den danska sidan. En gemensam arbets- och bostadsmarknad för Skåne och Själland tar form.

– Det var precis det som var meningen med att bygga Öresundsförbindelsen. Det har varit en mycket positiv upplevelse, säger Kaj Holm.

Fördubbling av trafiken
Sedan Öresundsbron öppnades för snart sju år sedan har trafiken nästan fördubblats.

Öresundsbrokonsortiet har nu fått justera de långsiktiga trafikprognoserna och man har också kunnat korta återbetalningstiden för bron med några år.

Om drygt tio år räknar Öresundsbrokonsortiet med att 40 000 personer arbetspendlar över Öresund varje dag. Innan bron byggdes handlade det om drygt 1 000 personer. Idag är det 14 000 som pendlar dagligen. 

Enligt Kaj Holm är det utvecklingen på marknaden som har varit helt avgörande för trafikutvecklingen.

Bostadspriserna har stigit mycket kraftigt i Köpenhamn och gjort den skånska bostadsmarknaden attraktiv för danskar. Bristen på arbetskraft i Köpenhamn och de höga lönerna har lockat svenskar över sundet.

Finns också orosmoln
Det finns också ett mörkt moln, nämligen de överfulla tågen vid rusningstid, där folk står som sillar i tunnor.

Det gör att tågtrafiken kan komma att få konkurrens från snabbusslinjer, säger Kaj Holm.

– Eftersom man står som sillar i tunnor betyder det att det finns utrymme för busstrafik, som vi har uppgifter om att det finns planer om, säger Kaj Holm, tillförordnad vd Öresundsbrokonsortiet.  

Jens Ericson, Malmö
jens.ericson@sr.se

I Studio ett efter klockan 16 fortsätter diskussionen om Öresundsbron.