Produktiviteten i industrin över EU-snitt

Den svenska produktivitetstillväxten har varit stark under det senaste decenniet, i klass med USA och klart högre än EU-länderna, enligt en ny rapport från Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS.

Det är industrin som står för de stora förbättringarna.

I den konkurrensutsatta privata tjänstesektorn går det inte alls lika bra.

I en internationell jämförelse kommer den svenska tjänstesektorn på en 18:e plats bland samarbetsorganisationen OECD:s 30 medlemsländer.

I Sverige står tjänstesektorn för 70 procent av jobben.

SNS skriver i rapporten att förhoppningarna står till att tjänsteföretagen ska stå för tillväxten av jobb framöver, men då krävs det att de blir mer konkurrenskraftiga.