Utredare vill ändra älgjakten

Den svenska älgjakten kan komma att förändras. En utredning föreslår nu att dagens licenstilldelning av hur många djur som får skjutas av olika jaktlag tas bort och att markägare, jägare och andra intressenter tillsammans får enas om hur älgstammen ska skötas lokalt.

– Det är först när man kommer ner på lokal nivå som man fullt ut kan ta ansvar för det här. Det är ju där skador sker och det är där man ska jaga lokalt. Beslutet tas inte över huvudet på en, säger Magnus Johansson som är jägare på Öland.

Frågorna kring älgstammen är idag ofta känsliga där olika intressen som skogsskador, jakt, naturvård och trafiksäkerhet ställs mot varandra.

Snårigt system
Dagens system är ganska snårigt och varje jaktlag tilldelas till exempel ett antal älgar av länsstyrelsen.

Utredaren Jan Hyttring vill istället se mer eget ansvar på lokal nivå.

I nya större förvaltningsområden som kan rymma kanske upp mot ett par hundra jaktlag föreslås olika intressen tvingas samarbeta för att ta fram en plan för hur älgarna ska skötas inom det området, en plan som sen länsstyrelsen får godkänna.

Bättre helhetsbild
Detta skulle ge en bättre helhetsbild, tror Jan Hyttring.

– Om man för ner det mer lokalt, där det finns en större kännedom om både tillgångar och skador på skog med mera så skulle det här bli bättre, säger han.

Älgen rör sig ofta över stora områden, och med större förvaltningsområden kan det bli lättare att ha kontroll över hur många djur som kan skjutas utan att stammen påverkas för mycket.

– Det är väl de flesta älgjägares dröm att skjuta en riktigt stor tjur men den kanske inte skulle vara skjuten, säger Jan Hyttring.

Fler blir inblandade
Men det innebär också fler inblandade i varje område. Redan idag finns konflikter, men älgjägaren Magnus Johansson tror det ligger även i jägarnas intresse att få fram en bättre älgstam.

– Tyvärr är det så att i södra Sverige har älgstammen varit på väg utför under de senaste tio, femton åren, framför allt kvalitetsmässigt men också i antal. Man har nästan glömt bort hur en riktig älg ska se ut, säger han.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se

I samarbete med P4 Extra och SR Kalmar