Energipolitiska utvecklingen intresserar Försvarsmakten

Den svenska försvarsmaktens strateger följer allt mer noga den energipolitiska utvecklingen i världen. Energifrågan är prioritet nummer ett i dag, inte minst eftersom vår egen nordliga region håller på att bli ett viktigt energipolitiskt område.

– Det finns några strategiska grundfaktorer som världspolitiken och därmed säkerheten präglas av. Den kanske största är energin, konkurrensen om energin och naturresurserna präglar världspolitiken och därmed de strategiska överväganden som vi måste göra, säger Stefan Gustafsson, chef för Strategiska analysenheten vid Försvarsstaben.

Heta säkerhetspolitiska zoner
De nordligaste delarna av Europa har under den senaste 16 till 17 åren varit en slags fredad perifer zon. Men i takt med att alla numera vill försäkra sig om sin framtida energiförsörjning så börjar de nordligaste delarna av Europa att bli heta säkerhetspolitiska zoner.

I Östersjön planeras en rysk-tysk gasledning och i Barents hav finns olja men framför allt stora mängder norsk och rysk naturgas. Energirika regioner brukar dra till sig uppmärksamhet.

Det handlar inte enbart om att försäkra sig om att få kunna köpa eller kontrollera energiresurserna, utan även att trygga transportlederna. Därför får man också räkna med att både dagens och framtidens stormakter kommer att vara mycket intresserade av den här regionen.

Norra ishavet kan bli viktig transportled
I takt med att isen håller på i smälta i Arktis så kommer även Norra ishavet att bli en viktigt framtida transportled till havs. Det är en av anledningarna till att det svenska försvaret numera följer energisäkerhetsfrågan mer närgånget.

– Det finns stora intressen av energi i närheten av vårt närområde. Det drar intresset till den här regionen, det blir mer fler aktörer och det blir risk för olika maktinitiativ som påverkar den stabilitet och den väg som olika aktörer har att gå för att tillvarata sina olika intressen, säger Stefan Gustafsson.

Vladislav Savic
vladislav.savic@sr.se