Ingen prövning i HD för Amir Heidari

Högsta domstolen kommer inte att pröva domen mot Amir Heidari, som fälldes för bland annat grovt organiserande av människosmuggling i december i fjol.

Heidari som pekas ut som en av Europas största organisatörer av människosmuggling, dömdes till fem års fängelse av Göta hovrätt, en dom som nu alltså står fast.

Med Högsta domstolens beslut fastställdes också domen mot den 46-åriga kvinna som dömts till villkorlig dom för bland annat medhjälp till grov människosmuggling.

Amir Heidari har flera gånger tidigare dömts till fängelse för liknande brott, senast 2002 då straffet blev fyra års fängelse. Han har hela tiden hävdat att han agerat utan vinstsyfte. Amir Heidari anser att han inte borde straffas eftersom han utgått från humanitära skäl.