Tillåtet med andra språk igen på rasterna

Ledningen på Gustav Adolf-skolan i Landskrona ändrar nu på beslutet att bara tillåta svenska i skolan.

Eleverna får tala andra språk på rasterna om ingen annan utesluts från samtalet.

Orsaken till att skol- och förvaltningsledningen beslutat att bara svenska får talas i skolan var att ingen skulle kunna kränka någon annan på ett språk som personalen inte förstod. Ingen skulle heller kunna missuppfatta det någon sade och tro att det var en kränkning.

Nu har det absoluta tvånget att tala svenska mildrats till att vara en huvudregel. Nästan hälften av eleverna på skolan har invandrarbakgrund.

Lisbeth Månsson, chef för det skolområde som Gustav Adolf-skolan tillhör, tycker inte att skolan backar från sitt tidigare beslut.

– Jag vill uttrycka det som att vi förtydligat den här delen av reglerna, säger hon till Helsingborgs Dagblad.