Global tillväxt minskar inte arbetslöshet

Trots den starka ekonomiska tillväxten i världen har arbetslösheten inte minskat. Visserligen jobbade fler människor än någonsin tidigare ifjol men samtidigt har befolkningen ökat mer än jobben, enligt FN:s arbetsorganisation ILO:s årliga statistik.

Nästan en och en halv miljard människor arbetade fortfarande för mindre än 15 kronor om dagen, vilket är en mätare på den internationella fattigdomen.

För första gången blev serviceföretagen de största arbetsgivarna med 40 procent av världens arbetsstyrka, följt av jordbruket.

Jordbruksnäringen halkade därmed ner på andra plats med 38,7 procent.

I rapporten säger ILO att de senaste tio årens ekonomiska tillväxt snarare beror på ökad produktivitet än på större antal anställda.