30 barn får behandling mot tuberkulos

Centralsjukhuset i Kristianstad ger 30 barn förebyggande behandling mot tuberkulos. Orsaken är att en kvinna som fött barn på förlossningsavdelningen senare insjuknat i lungtuberkulos, skriver Kristianstadbladet.

Barnen som behandlas är barn till anställda som den smittade kvinnan kom i kontakt med när hon var på förlossningsavdelningen.

Både barnen och deras föräldrar undersökts men hittills har ingen av dem visat några tecken på att vara smittade.