Sametinget vill återbegrava skelett

På flera svenska museer och institutioner finns skelett av samer i samlingarna. Nu kräver Sametingets styrelse att kvarlevorna ska lämnas tillbaka för begravning.

Rose-Marie Huuva är samisk kulturarbetare. Hon har jobbat hårt för att samiska skelett ska tas bort från museisamlingar och få vila i gravar.

– Jag har tyckt att det varit otrevligt att man än idag ska låta våra förfäder vara i rasforskningens tjänst. I Lund var det ett kranium som var utställt med en samisk halsduk virad runt sig. Det stod också vad kvinnan hette, säger Rode-Marie Huuva.

Under 1800- och 1900-talen tog forskare kvarlevor ur samiska gravar.

I en inventering som museerna gjort beskrivs det som ”Cranium af lappquinna från Lycksele lappmark 1864” och ”bäckenben från samekvinna, sålt till Akademiska sjukhuset i Uppsala 1862”.

Nu föreslår Sametingets styrelse att tinget ställer sig bakom kravet på återbegravning, men också en mer detaljerad kartläggning av vilka de här människorna var och hur det gick till när de togs ur sina gravar.

Sara Larsson är ledamot i Sametingets styrelse.

– På något sätt handlar det om att ge upprättelse till mina förfäder, som har berövats sin värdighet , i och med att man kanske också lurade till sig de här kvarlevorna. I värsta fall stal man dem och skändade gravarna. Man gjorde det också i en tid då synen på samerna var väldigt nedlåtande. Man gjorde det för rasbiologisk forskning, säger Sara Larsson.

Återbegravningar har skett tidigare i bland annat Tärnabytrakten 2002, då delar av skelettet av den så kallade Soejvengeelle, skuggmannen, lades i sin ursprungliga grav.

Det var så sent som på 1950-talet, som en arkeolog förde bort de skelettdelarna.

Peter Öberg, Umeå
peter.oberg@sr.se