Vattenfall satsar på förnybar energi

Vattenfall investerar 82 miljarder kronor de närmaste tio åren på ökad elproduktion. Drygt hälften av pengarna satsas på förnyelsebar energi, framförallt vindkraft. Samtidigt fortsätter bolaget att satsa mångmiljardbelopp på säkerheten i kärnkraftverken Forsmark och Ringhals, för att de ska kunna vara i bruk under lång tid.

– Som utvecklingen ser ut just nu talar vi om en femtioårig livslängd på kärnkraften, säger Hans von Uthman, vice vd i Vattenfall.

Vilket stöd tycker ni att ni har från politiskt håll för det?

– Jag tycker vi har ett bra och uttalat stöd. Den nuvarande regeringen har också sagt att någon förändring inte kommer att göras.

Krav på säkerheten
Femtioårsperspektivet ställer stora krav på säkerheten och där finns mycket att göra, säger Hans von Uthman. Bara på verket i Ringhals satsas tolv miljarder kronor för en modernisering.

För fram till 2016 ska produktionen av kärnkraftsel öka med åtta terrawattimmar.

Men samtidigt ska produktionen av el från vindkraft öka och gå från bara en terrawattimme idag till nio under den här tioårsperioden.

Vindkraftsparker
Den elen hämtas från vindkraftsparkerna som planeras bland annat vid Lillgrund och Krygers flak i Öresund.

Men det tar betydligt längre tid att få återbäring på investeringar i vindkraften än i kärnkraften.

Det är en ny teknik med många barnsjukdomar, det tar tid att få tillstånd och det är många länder som samtidigt slåss på vindkraftsmarknaden.

Vindkraftsbyggen dyra
Det ger Vattenfalls satsning en del svårigheter, säger Hans von Uthman.

– Det finns brist på leverantörer och material så priserna trissas ju upp på vindkraften över hela världen, säger han.

Clara Osvald, Göteborg.
clara.osvald@sr.se