Begäran att KU granskar tsunamiband

Socialdemokraten Britt Bohlin Olsson vill att konstitutionsutskottet, KU, ska granska hur det gick till när den nuvarande regeringen hittade ett antal tsunamiband i källaren. De ska innehålla kopior på den e-post som skickats till och från kanslihuset under katastrofdagen.

Britt Bohlin Olsson vill veta hur många band det fanns och vem som vetat om dem och kunnat få tag på dem.

Hon skriver till KU att det är förbjudet att röja innehållet i e-posten och vill också att KU ska ta reda på om statsministern sett till att det inte avslöjas om någon lämnat uppgifter till medierna.