Plan mot vattenbrist i Australien

Regeringen i Australien har presenterat en plan för att komma till rätta med den svåra vattenbrist som rått i landet i sex år. Under de närmaste 10 åren ska motsvarande 54 miljarder svenska kronor satsas på åtgärder mot vattenbristen.

Bland annat ska jordbruket göras vattensnålare och bevattningskanaler ska renoveras och moderniseras.

Premiärminister Howard har betraktats som skeptisk till hotet om klimatförändringar, och hans regering har vägrat att skriva under Kyotoavtalet om minskning av de växtgasutsläpp som anses höja temperaturen på jorden.