Kritik mot bristande säkerhet efter helikopterolycka

Besättningen på helikoptern som störtade hösten 2003 med sju personer ombord hade ingen fullständig information om läget vid starten. Enligt Statens haverikommission fanns det flera brister i säkerhetsrutinerna.

Det var den 18 november 2003 som en av marinens helikoptrar lyfte från Säve flygplats, norr om Göteborg, för att göra en övning med ett av sjöräddningssällskapets fartyg. Men åtta minuter efter start försvann helikoptern från radarn. Helikoptern störtade. Bara en av de sju i besättningen överlevde kraschen.

Statens haverikommission har i sin utredning inte kunnat fastställa vad olyckan berodde på. Bland annat fanns det ingen utrustning i helikoptern som spelade in vad piloterna sa i cockpit. Det fanns inte heller någon anordning som registrerade helikopterns rörelser under flygningen, så kallade svarta lådor.

Haverikommissionen anser att det fanns flera säkerhetsbrister i själva rutinerna om hur helikoptern skulle flygas. Därför får militärens egen flyginspektion kritik för att tillsynen inte varit tillräcklig.

Haverikommissionen kommer också med 25 olika punkter med åtgärder som Försvarsmakten och Luftfartsstyrelsen ska ändra på för att förhindra att sådana här olyckor ska inträffa igen. Det handlar om alltifrån inköp av nya varningssystem i helikoptrar till nya kläder med till exempel reflexer för besättningar på helikoptrarna.

Jan Andersson
jan.andersson@sr.se