Vapeninnehavet minskar i Sverige

Färska siffror visar att antalet vapenlicenser och antalet vapeninnehavare i Sverige minskar. Idag äger strax under 650 000 personer vapen. En som märkt av detta är vapenhandlaren Björn Wahlberg i Stockholm.

– Visst minskar kundunderlaget, tyvärr, säger Björn Wahlberg.

2 miljoner vapenlicenser
Sedan polisen införde ett nationellt vapenregister för sex år sedan har vapnen i de svenska hemmen blivit allt färre. På tre år har antalet vapeninnehavare sjunkit från 670 000 till 645 000 personer.

Vapenlicenserna har också minskat sakta men säkert. I dag finns strax över 2 miljoner licensierade vapen.

Strängare regler kring förvaring och hårdare krav för licens är en förklaring till att färre och färre äger vapen. Till exempel infördes förra året en övre gräns för hur många gevär, revolvrar respektive pistoler en person får äga.

Polisen välkomnar minskningen
Polisen tycker att det är bra att vapnen och vapenägarna blir färre. Claes Johansson är polismästare som tidigare ansvarat för vapenfrågor på Rikspolisstyrelsen.

– Vi har generellt för mycket vapen i Sverige. Inte vapen som folk behöver för att jaga och målskjuta, utan som man inte har bruksanvändning för. Det är bara bra för samhället att vi blir av med de vapnen.

Även sportskytte- och jägarförbundet säger att de märkt ett vikande skjutintresse. Under årets jaktsäsong har exempelvis 277 000 jaktkort delats ut, vilket är den lägsta noteringen under 2000-talet.

Många vapenhandlare har tvingats stänga igen sin butik på grund av vikande försäljning och att kraven på säkerhet och förvaring skärpts.

Fler illegala vapen
Men samtidigt som licensvapnen alltså blir färre tyder allt på att de illegala vapnen på den svarta marknaden blir fler, säger Claes Johansson.

– Antalet illegala vapen har ökat sedan vi gick med i EU i mitten av 90-talet. Men för den skull ska vi inte förringa att vi minskar antalet legala vapen. Varje legalt vapen är ju ett presumtivt stöldobjekt som kommer ut på illegala marknaden om det stjäls, säger polismästare Claes Johanson.

Daniel Sundbaum
daniel.sundbaum@sr.se