Fortsatt diskussion om EU:s författning

På fredagen samlas 18 av EU:s medlemsländer till möte i Madrid. Det är de länder som godkänt EU:s författning och de ska diskutera vad som ska göras för att få resten av medlemsländerna att också säga ja. Mötet ses med oblida ögon av de EU-länder som nu uppfattas som nejsägare.

EU:s författning har legat på hyllan sedan 2005 då folkomröstningarna i Holland och Frankrike slutade med nej. Sedan dess har det tvistats om författningen bara vilar, om den rentav är död, och om det går att väcka den till liv igen. Det är alltså det som de 18 länderna som godkänt författningen ska diskutera.

Alla skulle inte få vara med
De länder som inte sagt ja till författningen, bland andra Sverige, skulle först inte få vara med vid mötet i Madrid, men har sedan bjudits med armbågen.

Det är dock inte osannolikt att konstitutionens vänner snart råkar i luven på varandra. Det blir en svår politisk balansgång att avgöra hur mycket av författningen som ska räddas och hur de ska finna svaret på frågan hur de som är tveksamma eller direkt negativa ska övertygas.

I Frankrike till exempel blir det sannolikt en ny folkomröstning.

Men trumf på hand är vetskapen om att EU inte kan ta emot fler nya medlemsländer så länge frågan om ny författning inte har lösts.

Nya länder kräver nya röstregler
EU:s nuvarande fördrag gäller för högst 27 medlemsländer, det vill säga EU:s nuvarande medlemstal. För att kunna ta in fler länder krävs bland annat nya röstregler.

Diskussionerna vid mötet i Madrid på fredagen ska fungera som vägledning för EU:s ordförande Tyskland, som lovat försöka rädda författningen. Men med de länder som inte godkänt konstitutionen på motsträvig åskådarplats, är förutsättningarna för framgång inte särskilt stora.

Kerstin Brostrand, Bryssel
kerstin.brostrand@sr.se