Skanska Hyresbostäder tvingas lägga ner

Sveriges största byggföretag, Skanska, lägger ner sitt särskilda bolag för hyresbostäder som startades för ett år sedan. De slopade statliga bidragen försämrar lönsamheten, säger Mats Williamsson, vd för Skanska Sverige. Ändå vill han fortsätta satsa på hyresrätter.

– Vi har egentligen stärkt vår ambition, för i och med de här ändrade marknadsförutsättningarna så finns ett antal spakar man kan dra i, och de spakar som vi framförallt kan påverka är att sänka byggkostnaderna. Och att sänka drift- och underhållskostnaderna, säger Mats Williamsson.

När Skanska Hyresbostäder startade för ett år sedan var det den största satsningen i landet på hyreshus, vid sidan av de kommunala bolagen.

Målsättningen var att bygga ettusen hyresrätter per år. Totalt byggs omkring 10 000 hyresrätter.

Bidragen slopades
Men den nya regeringens beslut att snabbt slopa alla bidrag till bostadsbyggandet drog undan mattan för Skanska Hyresbostäder. Både ränte- och investeringsbidrag försvann, pengar som Skanska räknat med i sina kalkyler. Som mest gav investeringsbidraget 210 000 kr till en trea. 

I praktiken läggs nu Skanska Hyresbostäder ner. Mats Williamsson säger bolaget blir ett erbjudande inom redan existerande Skanska Nya Hem.

Målet, att bygga nya hyreshus med bra kvalitet till rimliga hyror, påverkas också av de slopade bidragen. En sjuttiofemkvadratare skulle enligt planen kosta mellan 6 800 och 8 700 i månaden. Men nu blir det nog dyrare, tror Mats Williamsson.

– Det tror jag inte man kan utesluta, att hyran kommer öka. I och med att investeringsbidrag och räntebidrag har försämrats så blir det så, säger han.

Osäkert om man når målsättningen
Målsättningen om 1000 lägenheter per år var tänkt att nås 2008 – 2009. I år var planen 350 hyreslägenheter, men det är osäkert om Skanska når den siffran.

Och Sverige går nu in i en period när det byggs färre hyresrätter, tror Mats Williamsson.

– Men vi tror också att hyresrätten kommer att överleva. Det vi vill göra är att erbjuda marknaden en palett av olika upplåtelseformer, säger han.
Och där kommer hyresrätten finnas med?
– Absolut, säger Mats Williamsson, vd vid Skanska Sverige.

Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se