Dom till Telia Soneras fördel om Turkcell

Telia Sonera har vunnit en delseger i kampen om att få kontroll över mobiloperatören Turkcell i Turkiet. Enligt en skiljedom från den Internationella handelskammaren; ICC, ska Turkcells andra storägare Cukurova mot sin vilja tvungen att sälja en betydande aktiepost i Turkcell.

Trots att skiljedomen ger Telia Sonera rätt finns det ännu ingen garanti för att kan köpa aktieposten i Turkcell för ett avtalat pris på 21,7 miljarder kronor.

Problemet för Telia Sonera är att Cukurova inte följt ett avtal från 2005 om sälja aktierna till TeliaSonera utan i stället sålt Turkcell-aktier till den ryska teleoperatören Alfa Group.

Den affären berövade Telia Sonera möjlighet att bli majoritetsägare med drygt 64 procent av aktierna i Turkcell.

Följden blev att företaget vände sig till den Internationella handelskammaren för att om möjligt häva Cukurovas dubbla affärer med aktier i Turkcell.

Erdal Durukan, som affärschef för Telia Sonera verksamhet i bland annat Turkiet, är därför nöjd med att ha vunnit i skiljedomen.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se