Anmärkning för småskulder kan försvinna

Den som får en betalningsanmärkning för ett mindre belopp kan i framtiden slippa att få den anmärkningen registrerad hos kronofogden. Frågan utreds just nu av justitiedepartementet.

Idag finns även mindre anmärkningar kvar i registren under lång tid och kan hindra personer från att till exempel ta lån.

– Idag är det så att man kan offentligt ha en betalningsanmärkning som grundar sig på en skuld kanske på några hundralappar eller en betalningsanmärkning som grundar sig på skulder på flera hundra tusen och att man har missat jättemånga räkningar eller bara en räkning. Det finns ingen nyansering i den bild man får när man tar en kreditupplysning, säger Mikael Necke, kronodirektör på kronofogdemyndigheten.

Finns kvar i tre år
Frågan har diskuterats under en längre tid. Det som justitiedepartementets tjänstemän just nu utreder är dels om det ska införas en beloppsgräns så att mindre skulder inte ska behöva bli offentliga och dels en tidsgräns för hur länge anmärkningarna ska ligga kvar.

Idag hänger alla betalningsanmärkningar från till exempel felparkeringar eller mobiltelefonräkningar med i myndigheternas register i tre år och kan hindra att människor till exempel får ta lån. Justitiedepartementet ser över om det finns anledning att korta den tiden.

– Vi ser gärna att man har en mer nyanserad bild när man gör en kreditprövning än att bara titta på betalningsanmärkningar utan att titta på orsaker bakom, säger Mikael Necke.

I Norge och Danmark finns eller diskuteras att en anmärkning om en obetald skuld ska försvinna ur registren så fort den är betald.

Småskulder utan anmärkning
Beloppsgränser har funnits tidigare. En lämplig gräns är att anmärkningar på mindre än 2 500 kronor inte skulle registreras, säger Mikael Necke.

– De flesta räkningar som vi får in på verkställighet ligger runt 2 000 till 2 500 kronor. Vad jag förstår är det här ungefär de belopp man har tänkt titta på, säger han.

Förslaget ska läggas fram under våren. När det eventuellt kan bli lag går inte att säga.

Margareta Svensson
margareta.svensson@sr.se