Cellprovet inte gratis i hela landet

Mer än hälften av dem som drabbas av livmoderhalscancer i Sverige har inte gått på provtagning. Det kan bero på att det inte finns någon nationell samordning för hur kvinnor skall kallas till kontroll och provtagning. Det kan leda till att kvinnor inte testar sig eller testar sig alldeles för sällan.

– Antingen för att de inte förstått att det är viktigt att upptäcka cellförändringar för att behandla dem eller för att de inte tagit sig tid. Det kan också bero på att kallelse har gått ut för sent eller att det tagit för lång tid att få proverna tagna. Det måste man också undersöka, säger överläkare Bengt Andrea.

Varje år får 500 kvinnor beskedet att de har livmoderhalscancer och 160 kvinnor dör.

Vart tredje år skall kvinnor mellan 23 och 49 år kallas till cellprovskontroll. Kvinnor mellan 50 och 60 år kallas vart femte år.

Överläkare Bengt Andrea är ordförande i en grupp av specialistläkare som arbetar med att förebygga livmoderhalscancer.

Han menar att ett problem är att landstingen bestämmer själva hur de skall sköta sin provtagning.

– Det man ser är att på somliga ställen finns en avgift på 140 kronor och på andra ställen är det gratis, säger han.

Vissa landsting skickar bara ut en påminnelse och man får själv beställa tid för provtagning och det kan göra att endel kvinnor väljer att inte gå på kontroll.

Andelen kvinnor i Sverige som deltar i provtagningsverksamheten ligger under den europeiska riktlinjen.

Att 78 procent deltar är alldeles för lågt, menar Pär Sparén, professor medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet i Stockholm.

– 78 procent är lågt med tanke på att man haft gynekologisk hälsokontroll i Sverige i 40 år. Det är tråkigt att man inte når högre, säger Pär Sparren.

Om man vill minska antalet kvinnor som får livmoderhalscancer ytterligare krävs enligt Bengt Andrea, en nationell samordning för att fler kvinnor skall gå på provtagning.

– Man får se över både organisation och informationen, säger överläkare Bengt Andrea.

Jens Ericson
jens.ericsson@sr.se