HD prövar misstankar mot konsthälare

Högsta domstolen tar upp målet med de tre män som har fällts för grovt häleri i samband med kuppen mot Nationalmuseum i Stockholm för sex år sen, där tre mycket värdefulla målningar stals.

Männen greps för något år sedan i Köpenhamn när de försökte sälja en av de stulna tavlorna. Men köparen var i själva verket en FBI-agent som samarbetade med svensk polis.

De tre männen dömdes för grovt häleri av både tingsrätten och hovrätten, men hovrätten gav dem påföljdseftergift och de behövde aldrig sitta i fängelse.

Hovrätten ansåg att männen utsatts för en otillbörlig brottsprovokation. Nu ska HD alltså ta upp målet på nytt.