Besvärlig start för Ecuadors president

Ecuadors nye president Rafael Correa har fått en svår start. I onsdags dödades hans kvinnliga försvarsminister i en helikopterolycka. Hans centrala vallöfte, att sammankalla en konstituerande församling för att skriva en ny grundlag, blockeras av kongressen.

Dolores Padilla, en politisk veteran som sitter i kongressen för Ecuadors socialistparti, hävdar att kongressen, där Rafael Correa inte har några egna representanter, domineras av attityden att till varje pris blockera presidentens förslag. Det gäller i högsta grad den konstituerande församlingen.

En ny författning är, menar Correa, nödvändig för att kunna genomföra de förändringar som Ecuador behöver. Därför är också en konstituerande församling nödvändig.

Cháves är förebild
Det är Venezuelas Hugo Chávez som är förebilden. Efter hans framgångar har idén om en konstituerande församling närmast fått ett magiskt skimmer över sig inom stora delar av den latinamerikanska vänstern.

Men att det inte är så lätt, det visas av Bolivia, där församlingen, efter nästan ett halvt års arbete ännu inte lyckats enas ens om röstningsförfarandet.

I Rafael Correas fall kan det till och med bli så att kongressen blockerar förslaget helt och hållet, vilket dock skulle ha en högt politiskt pris.

”Vi slåss mot kongressen”
– Tidigare slogs vi mot presidenterna, men nu kommer vi att slåss mot kongressen, säger Segundo Janin, en indiansk borgmästare i den lilla staden Saquisilí, 20 mil söder om Quito.

Segundo Janin tillhör en växande skara av indianska ledare som har valts till lokala maktpositioner och redan börjat genomföra en rad förändringar. I Saquisilí beslutas det till exempel om den kommunala budgeten med deltagande av alla sociala organisationer i staden.

När en ledare som Janin manar till uppror mot myndigheterna, som nu mot kongressen, får han gensvar.

Oro för en övertro
Men Dolores Padilla, som också stödjer förslaget på en konstituerande församling, är orolig för de förväntningar som finns.

– Människor tror att en ny författning ska lösa alla problem. Men så är det ju inte. Alla vardagsproblem, som jobb, utbildning och sjukvård, allt sånt kommer ju att finnas kvar. Ingenting kommer att lösas i en handvändning av en konstituerande församling, säger Dolores Padilla.

Hon varnar för att allt kan sluta i en stor frustration om inte Rafael Correa byter stil och söker dialog istället för konfrontation med kongressen, och dämpar förväntningarna på vad en ny författning kan innebära.

Ecuador bara fortsätter sitt kretslopp genom kris efter kris.

Lars Palmgren, Quito
lars.palmgren@sr.se