Fd statssekreterare lockas av näringslivet

Flera före detta statssekreterare i den socialdemokratiska regeringen har efter valförlusten fått attraktiva jobb i näringslivet med anknytning till deras tid i politiken.

Jonas Hjelm, före detta statsekreterare i försvarsdepartementet, arbetar i dag på Saab som tillverkar stridsflyget JAS Gripen.

– Jag tror att Saab och flera andra industrier är i behov av att förstå hur man tänker och hur rutinerna ser ut på den statliga sidan. Där kan jag bidra med en viss del av det, säger han.

Jonas Hjelm började sitt nya jobb i december och är nu Saabs kontakt mot EU och Nato.

Många exempel
Inom kort börjar den tidigare statsekreteraren på miljödepartementet, Stefan Stern, som VD på Svensk Fjärrvärme. Hans företrädare på posten, Ola Alterå, har för övrigt nu Sterns gamla jobb som statsekreterare, fast i den borgerliga regeringen.

Agneta Karlsson, som varit statssekreterare på utbildnings- och socialdepartement börjar nu arbeta åt ett av världens största läkemedelsbolag, GlaxoSmithKlein.

– Jag ska bevaka politiska processer i riksdag och regering, men också naturligtvis ute i landstingen. Jag kommer att ha kontakter med politiker och tjänstemän på olika nivåer, säger hon.

”Tär på politikens trovärdighet”
Från regeringskansliet till näringslivet utan att passera gå. Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson tycker att skiftena tär på politikens trovärdighet.

– Att från en dag till en annan kliva från ett departement till exempelvis försvarsindustrin innebär ju en väldig fördel för det företaget. Efterhand blir det också en fråga om man bestämt det här innan och om det fanns bindningar som man inte kände till. Det är inte bra om man kan få sådana misstankar, säger han.

Peter Eriksson vill se en lagstiftning, ungefär en sådan som finns i USA, som reglerar vilka uppdrag ledande regeringstjänstemän får ta också under en viss tid sedan de slutat hos regeringen.

– Det handlar om politikens integritet. Att medborgarna ska känna trygghet i att vi politiker inte springer andra ärenden än de vi fått i uppdrag att förvalta av medborgarna.

Ser inga problem
Både Jonas Hjelm och Agneta Karlsson känner igen resonemanget men tycker inte att det är några större problem i deras fall.

– Det är klart att jag kan bidra med allmän kunskap till Saab. Men de saker som var hemliga när jag var statssekreterare har ju inte blivit mindre hemliga för att jag inte är statssekreterare. Så där tror jag inte jag för någon information vidare, säger Jonas Hjelm.

– Det förekommer så lite korruption i Sverige och det finns så många regler. I och med offentlighetsprincipen granskas det så väldigt mycket vad politiker gör så jag tror att risken är rätt liten att det skulle vara något konstigt, säger Agneta Karlssson.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se

Katarina von Arndt
ekot@sr.se