Linné hyllas med trädgård i Chelsea

Under Linnéåret ska en trädgård i Carl von Linnés anda byggas i Sverige och sedan fraktas till London för att visas på den stora trädgårdsmässan Chelsea Flower Show. Den ska innehålla allt ifrån lingonris och linneor till granit, grus och tallar.

– Jag tror att den svenska trädgården kommer att bli ett svenskt flaggskepp genom att den ger en tydlig bild av den svenska landsbygden och Linné. Jag tror den kommer att bli mycket populär och att den kommer vara en vacker trädgård, säger Julie Toll, en av Storbritanniens kända landskapsarkitekter.

För ungefär ett år sedan började hon och den svenske landskapsarkitekten Ulf Nordfjell att bolla idéer till trädgården. ”En hyllning till Linné”, ska den kallas.

– Det är våra svenska träd, som tall och björk och blommande äppelträd. Lingonris har vi naturligtvis också. Växter som hör hemma i den svenska floran, som ormbunkar och vilda gräs.

Det kommer också att finnas lite vatten där. Hur har ni tänkt er det?

– Alla har vi en bild av en svensk blomsteräng, men alla har också en bild av en svensk skogstjärn, så vi har en tjärn, en mörk vattenyta, som övergår i ett rinnande, porlande vatten som skulle kunna vara en fjällbäck, men som här är en ganska hårt gestaltad bäck som ger liv och ljud åt trädgården, säger Ulf Nordfjell.

Bland blommorna finns naturligtvis också svenska linneor, vita pioner och vita liljor som har hämtats från en privat trädgård i Västerbotten. Och så svenskt timmer, grus, betong och stål.

Bakom projektet står Linnédelegationen, Svenska institutet och svenska ambassaden i London. Det hela kostar uppåt fem miljoner kronor, pengar som kommer från sponsorer.

Resultatet ska visas på den stora mässan Chelsea Flower Show i slutet av maj. Så det gäller att alla svenska växter helst står i blom samtidigt:

– Vi fuskar inte speciellt mycket, utan det är ju växter som ibland blommar parallellt, samtidigt ibland överlappar varandra. Så det är inte så komplicerat. Men det är klart att äppelträden är ju normalt utblommade här i London 20 maj, säger Ulf Nordfjell.

Byter ni ut växter, eller hur gör ni?

– Äppelträden har ni ingen reservplan för. Många växter har vi alternativ för, och det gör att vi har väldigt mycket växter och kan byta ut en art mot en annan.

300-årsjubileét för den svenske botanikern och vetenskapsmannen Carl von Linné kommer firas stort även i Storbritannien med en rad evenemang. För dem som nu designar en trädgård är kanske Chelsea Flower Show viktigast, för den anses oerhört betydelsefull.

– Det är förmodligen den bästa blomsterutställningen i världen. Folk kommer från hela världen för att besöka Chelsea Flower Show.

Hur viktig är den?

– Den är väldigt viktig. Det är den viktigaste i Storbritannien, och förmodligen i hela världen, säger Julie Toll.

När britterna har fått njuta av Linné-trädgården ska den monteras ner och skickas hem till Sverige, för att placeras i botaniska trädgården i Göteborg.

Maria Eksedler, London
maria.eksedler@sr.se