Företagarfond polisanmäler Obol

Uppdaterad 16:40
Den ifrågasatta idrottssponsorn Obol Investment polisanmäls nu av en investerare. Det är Längmanska företagarfonden som tröttnat efter att sedan mitten av december ha försökt få tillbaka de pengar man investerat hos Obol.

Exakt hur mycket pengar Obol förvaltat åt Längmanska företagarfonden, som instiftats av riksdagen med syftet att utveckla näringslivet i Norrbotten, vill fonden inte uppge, men det handlar om några miljoner kronor.

Efter att i över två månader förgäves ha försökt få tillbaka pengarna från de två huvudföreträdarna för Obol, Bo Johansson och Jan Saradlic, lämnar man nu i början på nästa vecka in en anmälan till Ekobrottsmyndigheten.

– Vi har inte fått någon kontakt sedan i början av december trots att vi vid upprepade tillfällen har sökt dem, säger advokat Ulf Nordekvist, som representerar Längmanska företagarfonden.

Hur ser ni på möjligheten att få tillbaka de här pengarna?

– Det är väldigt svårt att uttala sig om. Vad vi vet är att det finns tillgångar i Kanada, men vi vet inte storleken på dem.

Och de tillgångarna är frysta?

– Såvitt vi vet, ja.

Kanadensiska Dundee Securities är det finansbolag som sedan en tid ska ha frusit tillgångarna på ett par konton som tillhör Obol.

Obols upplägg var att sponsra idrottsklubbar som Luleå hockey och Plannja basket och sedan låta företag och personer kring lagen investera i deras fond. Men om det verkligen funnits någon fond i egentlig mening är också oklart.

På fredagen kom Finansinspektionen med sitt besked; Obols verksamhet har med alla sannolikhet stridit mot reglerna om att det krävs tillstånd för att förvalta pengar i Sverige, och nu kan böter bli aktuellt.

Samtidigt granskas Obol också sedan tidigare av både Ekobrottsmyndigheten och Riksenheten mot korruption.

Undviker frågor
Huvudmännen har sedan hela affären började rullas upp i början på december i fjol, hållit sig undan både myndigheter, medier och sina kunder.

Ekot har dock lyckats nå en av dem som tidigare arbetat åt Obol vid kontoret i Örebro på telefon. Kvinnan pekas av flera kunder och av Finansinspektionen ut som den som administrerat delar av Obols verksamhet, talat med kunder och också skött bankkontakter.

Hon säger att hon inte längre har några uppdrag åt Obol, och heller inte kontaktats av åklagare eller utredare som kunnat vara intresserade av uppgifter kring verksamheten.

– Jag har inga kommentarer till er angående det där. Om det är så att myndigheten har någon åsikt om mitt arbete svarar jag gärna på deras frågor, säger kvinnan.

– Visst stämmer det att jag har förmedlat vissa papper till kunderna och så. Det har ingått i mina uppgifter. Jag har svarat i telefonen och informerat, visst, det har jag gjort.

Du har skött kontakter med banker och insättning av pengar och så vidare?

– Till vissa delar har jag skött delar av administrationen.

Kan du svara på var de här pengarna finns idag?

– Nej. Jag har samma information som du har, de finns väl hos Dundee.

Magnus Thorén
magnus.thoren@sr.se