Lag om avstånd till brevlådor kan bli av

Trots uttalandena från infrastrukturminister Åsa Torstensson kan det bli lagstiftning om att postlådor på landsbygden inte får ligga mer än en kilometer från bostaden. (SR Uppland)