Svenskt bistånd förvånar rysk minister

Samtidigt som Sverige de senaste åren givit Ryssland långt över 400 miljoner kronor om året i bistånd marknadsför sig Ryssland på det världsekonomiska forumet i Davos i Schweiz som det nya rika Ryssland med världens tredje största valutareserv. En av de ryska deltagarna säger till Ekot att biståndet förvånar honom.

– Det här är första gången jag hör något om 60 miljoner dollar i bistånd från Sverige och vi ber ingen om något slags hjälp överhuvudtaget, så ni borde kanske ställa den här frågan till svenska riksdagsledamöter som beslutat om det, säger ryske ministern för handel och ekonomisk utveckling, German Gref.

Förra året så betalade Ryssland själv två miljarder dollar i bistånd och skuldavskrivningar till andra länder. Ryssland är en av världens törsta biståndsgivare.

– Vi försöker hjälpa de fattigaste länderna som verkligen behöver bistånd, säger German Gref.

Får mest av Sverige
När Ekot säger att en stor del av det svenska biståndet går till demokratiutveckling och till att ta hand om hiv- och aidssmittade säger ministern att han inte har något annat svar att ge.

Ryssland är idag det land som får mest bistånd från Sverige, efter ett antal utfattiga afrikanska länder som Tanzania, Etiopien och Mocambique.

”Bra använda resurser”
Statsminister Fredrik Reinfeldt kommenterade i Davos det svenska biståndet till Ryssland så här.

– Ska man gå in i ordet bistånd i det här fallet bör man ju notera att mycket av detta stöd riktas bland annat till vattenreningsinsatser som ju kanske inte alltid är att jämföra med traditionell biståndspolitik i andra delar av världen. Vi kan när vi tittar på detta säga att det är motiverat att finnas till hjälp för att se till att få en renare Östersjö, vilket många är intresserade av. Då är det här bra använda resurser, säger Fredrik Reinfeldt.

Men Ryssland har ju idag guld- och valutareserver på omkring 2 500 miljarder kronor. Har de inte då råd att betala för den här servicen som de idag får gratis från svenska skattebetalare?

– Vi skulle gärna se att man också från rysk sida tittar på att göra mer av detta själv.

Jan Mosander, Davos
jan.mosander@sr.se