Södra stambanan behöver säkras

Kommunerna i Skåne och Småland kräver nu att Banverket får pengar för att göra södra stambanan mindre sårbar för väder och vind. Stormen Per orsakade flera dagars trafikavbrott på banan. (SR Malmö)